Eng

Preporuke

23.03.2019

Tofacitinib u liječenju bolesnika sa psorijatičnim artritisom

Dopuna prijedloga preporuka Hrvatskog reumatološkog društva HLZ-a za liječenje odraslih bolesnika s aksijalnim spondiloartritisom i psorijatičnim artritisom biološkim lijekovima i ciljanim sintetskim molekulama, 2017 Više...
02.05.2018

Preporuke RA - Biološki lijekovi i tsDMARDsi

Preporuke RA - Biološki lijekovi i tsDMARDsi Više...
02.05.2018

Preporuke SpA-PsA - Biološki lijekovi i tsDMARDsi

Preporuke SpA-PsA - Biološki lijekovi i tsDMARDsi Više...
17.03.2018

Mišljenje o primjeni tocilizumaba u liječenju bolesnika s arteritisom divovskih stanica

Stručni sastanak o primjeni tocilizumaba u liječenju bolesnika s arteritisom divovskih stanica (engl. Giant cell arteritis – GCA) Više...
05.02.2015

Preporuke za primjenu bioloških lijekova kod reumatoidnog artritisa

Opće preporuke Hrvatskog reumatološkog društva HLZ-a za liječenje reumatoidnog artritisa odraslih bolesnika (modificirano prema Reumatizam 2013; 60: 49-51). Više...
08.05.2013

Prijedlog HRD za primjenu inhibitora TNF-α u odraslih bolesnika sa spondiloartritisima, 2013.

Prijedlog Hrvatskog reumatološkog društva za primjenu inhibitora TNF-α u odraslih bolesnika sa spondiloartritisima, 2013. Više...
08.05.2013

Prijedlog HRD za liječenje reumatoidnog artritisa biološkim lijekovima, 2013.

Prijedlog Hrvatskog reumatološkog društva za liječenje reumatoidnog artritisa odraslih bolesnika biološkim lijekovima, 2013. godina Više...
11.01.2012

Prijedlog terapije novootkrivenog reumatoidnog artritisa po načelu T2T

Prijedlog za liječenje RA (bez obzira na stadij bolesti) izrađen je prema načelu „treating RA to target“ Više...
22.11.2011

Biološki lijekovi u reumatologiji za odrasle bolesnike

Opće preporuke Hrvatskog reumatološkog društva HLZ-a za liječenje reumatoidnog artritisa odraslih bolesnika (Reumatizam 2010; 57: 29-35). Više...
30.05.2008

Smjernice za TB - 2008

Smjernice za dijagnostiku latentne tuberkuloze (TB) odraslih cjepljenih bolesnika (BCG) u Hrvatskoj prije uvođenja terapije anti-TNFa Više...
07.09.2007

Ograničenja primjene piroksikama

Europska medicinska agencija (EMEA) je 21. lipnja 2007. (Doc.Ref.EMEA/265144/2007) objavila dodatna upozorenja i naputke za peroralnu, rektalnu i parenteralnu primjenu piroksikama. Više...
07.08.2007

Instrumenti praćenja SpA

Funkcionalni indeks za AS - BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index) (8). Mjerni instrument dizajniran radi utvrđivanja stupnja funkcionalne nesposobnosti u bolesnika s AS. Više...
09.07.2007

Prijedlog HRD za primjenu inhibitora TNFa u odraslih bolesnika sa spondiloartritisima

Prijedlog Hrvatskog reumatološkog društva za primjenu inhibitora TNF-α u odraslih bolesnika sa spondiloartritisima. Više...
05.06.2007

Prijedlog primjene antagonista TNFa u RA

Ispred Hrvatskog reumatološkog društva iznosimo prijedlog primjene antagonista TNFa u liječenju bolesnika s reumatoidnim artritisom. Više...
05.06.2007

Preporuke HRD za prevenciju, dijagnostiku i liječenje postmenopauzalne osteoporoze.

Ispred Hrvatskog reumatološkog društva iznosimo preporuke za prevenciju, dijagnozu i liječenje postmenopauzalne osteoporoze. Više...