Eng

Dobro došli!

Hrvatsko reumatološko društvo (HRD) je stručno društvo Hrvatskoga liječničkog zbora (HLZ), osnovano 1947. godine.

Društvo je član Europske lige za borbu protiv reumatizma (EULAR) od 1993. godine.

28.03.2018.
EULAR's third multidisciplinary webinar

EULAR would like to invite you to attend our third multidisciplinary webinar, which is part of our Don`t Delay, Connect Today campaign on Tuesday 17 April at 14:00-15:00 CET

Više...
17.03.2018.
Mišljenje o primjeni tocilizumaba u liječenju bolesnika s arteritisom divovskih stanica

Stručni sastanak o primjeni tocilizumaba u liječenju bolesnika s arteritisom divovskih stanica (engl. Giant cell arteritis – GCA)

Više...
12.01.2018.
EULAR-ov tečaj zdravstvene ekonomike u reumatologiji - stipendije

U Pragu se 5. i 6. travnja 2018. održava EULAR-ov tečaj zdravstvene ekonomike u reumatologiji za koji EULAR nudi 20 stipendija. Prijave su otvorene do 31. 1. 2018.

Više...
02.11.2017.
Stručni sastanak HRD - Karlovac, 6. listopada 2017.

Okupili smo se 6. listopada 2017. godine u Karlovcu na još jednom u nizu Stručnih sastanaka Hrvatskog reumatološkog društva.

Više...
01.11.2017.
ACR 2017 via VivindaTV- registracija do 10.11.2017.

U suradnji s društvom American College of Rheumatology, Novartis Pharma AG Vam omogućava pristup sadržaju kongresa 2017 ACR/ARHP Annual Meeting 3-8 Nov, 2017 putem Novartis-ove platforme VivindaTV.

Više...
12.09.2018

Course on Sonoguide Interventions and Procedures in Musculoskeletal Diseases

Više...
12.09.2018

Course on Sonoguide Interventions and Procedures in Musculoskeletal Diseases

Više...
Mišljenje o primjeni tocilizumaba u liječenju bolesnika s arteritisom divovskih stanica

Stručni sastanak o primjeni tocilizumaba u liječenju bolesnika s arteritisom divovskih stanica (engl. Giant cell arteritis – GCA)

Više...
Preporuke za primjenu bioloških lijekova kod reumatoidnog artritisa

Opće preporuke Hrvatskog reumatološkog društva HLZ-a za liječenje reumatoidnog artritisa odraslih bolesnika (modificirano prema Reumatizam 2013; 60: 49-51).

Više...
Prijedlog HRD za liječenje reumatoidnog artritisa biološkim lijekovima, 2013.

Prijedlog Hrvatskog reumatološkog društva za liječenje reumatoidnog artritisa odraslih bolesnika biološkim lijekovima, 2013. godina

Više...
Reumatizam

Od 1954. godine Društvo izdaje svoje službeno glasilo časopis "Reumatizam".

Upute autorima

Više...