Eng

Hrvatsko reumatološko društvo Hrvatskoga liječničkog zbora je osnovano 1947. godine te je član Europske lige za borbu protiv reumatizma (EULAR) od 1993. godine.

Saznajte više i pristupite.

20.05.2020.
EULAR-ova anketa o utjecaju globalne COVID-19 pandemije na reumatološku praksu

Više na linku.

Više...
17.05.2020.
Otkazan CECR2020

koji se trebao održati koncem godine u Slovačkoj.

Više...
27.04.2020.
Smjernice za higijenu ruku u zdravstvenim ustanovama

Infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi veliki su problem u cijelome svijetu, čak 5–10% svih hospitaliziranih bolesnika dobije takvu infekciju tijekom liječenja.

Više...
14.04.2020.
Rheumatologists’ perspective on coronavirus disease 19

The ongoing pandemic coronavirus disease 19 (COVID-19) caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is a matter of global concern.

Više...
10.04.2020.
Covid-19 Global Rheumatology Alliance - survey

Take this 15 minute survey to advance research around the world.

Više...
16.10.2020

22. kongres Hrvatskog reumatološkog društva

Više...
03.12.2020

Srednjoeuropski reumatološki kongres - CECR

Više...
Kliničko zbrinjavanje pacijenata s COVID-19

Ovaj dokument donosi upute koje predstavljaju pomoć kliničarima pri donošenju odluka o načinu zbrinjavanja COVID-19 bolesnika te ih s obzirom na mali broj provedenih istraživanja, treba više smatrati ekspertnim mišljenjima nego li smjernicama utemeljenim na dokazima.

Više...
Smjernice za higijenu ruku u zdravstvenim ustanovama

Infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi veliki su problem u cijelome svijetu, čak 5–10% svih hospitaliziranih bolesnika dobije takvu infekciju tijekom liječenja.

Više...
HRD preporuke - COVID19

Preporuke Hrvatskoga reumatološkog društva liječnicima u postupanju s oboljelima od upalnih reumatskih bolesti tijekom epidemije COVID19

Više...
Reumatizam

Od 1954. godine Društvo izdaje svoje službeno glasilo časopis "Reumatizam".

Upute autorima

Više...