Eng

Dobro došli!

Hrvatsko reumatološko društvo (HRD) je stručno društvo Hrvatskoga liječničkog zbora (HLZ), osnovano 1947. godine.

Društvo je član Europske lige za borbu protiv reumatizma (EULAR) od 1993. godine.

27.02.2015.
Italian Society of Rheumatology Educational Courses

Educational SIR Courses 2015

Više...
05.02.2015.
Sastanak društva 20.02.2015

HRD - sastanak Društva u petak, 20. veljače 2015., u 18,00 sati

Više...
27.11.2014.
HRD Stručni 12-2014

Pozivamo Vas na sastanak Društva u ponedjeljak, 8. prosinca 2014., u 18,00 sati u velikoj predavaonici Hrvatskoga liječničkoga zbora u Zagrebu, Šubićeva 9.

Više...
15.11.2014.
Poziv na sastanak Upravnoga odbora Društva

ponedjeljak, 8. prosinca 2014., u 16,00 sati u knjižnici Hrvatskoga liječničkoga zbora u Zagrebu, Šubićeva 9.

Više...
15.11.2014.
Poziv na stručni sastanak Društva

ponedjeljak, 8. prosinca 2014., u 18,00 sati u velikoj predavaonici Hrvatskoga liječničkoga zbora u Zagrebu, Šubićeva 9.

Više...
15.10.2015

XVII. godišnji kongres HRD-a, Poreč, 15.-18. 10. 2015.

Više...
10.06.2015

16th Annual European Congress of Rheumatology - European League Against Rheumatism

Više...
Preporuke za primjenu bioloških lijekova kod reumatoidnog artritisa

Opće preporuke Hrvatskog reumatološkog društva HLZ-a za liječenje reumatoidnog artritisa odraslih bolesnika (modificirano prema Reumatizam 2013; 60: 49-51).

Više...
Prijedlog HRD za liječenje reumatoidnog artritisa biološkim lijekovima, 2013.

Prijedlog Hrvatskog reumatološkog društva za liječenje reumatoidnog artritisa odraslih bolesnika biološkim lijekovima, 2013. godina

Više...
Prijedlog HRD za primjenu inhibitora TNF-α u odraslih bolesnika sa spondiloartritisima, 2013.

Prijedlog Hrvatskog reumatološkog društva za primjenu inhibitora TNF-α u odraslih bolesnika sa spondiloartritisima, 2013.

Više...
Reumatizam

Od 1954. godine Društvo izdaje svoje službeno glasilo časopis "Reumatizam".

Upute autorima

Više...