Eng

Dobro došli!

Hrvatsko reumatološko društvo (HRD) je stručno društvo Hrvatskoga liječničkog zbora (HLZ), osnovano 1947. godine.

Društvo je član Europske lige za borbu protiv reumatizma (EULAR) od 1993. godine.

28.07.2016.
1. kongres reumatologa u BiH sa međunarodnim sudjelovanjem

06-09.10.2016 godine u hotelu Europa u Sarajevu

Više...
27.07.2016.
XVI Mediterranean Congress of Rheumatology

1. - 4. rujna 2016, Sarajevo.

Više...
15.07.2016.
EMEUNET Bilten

Pretplatite se na EMEUNET Bilten

Više...
12.07.2016.
International Congress on Antiphospholipid Antibodies

Istanbul, 21.-24.9.2016.

Više...
08.07.2016.
International Medis Awards for Medical Research

Otvorene su prijave za International Medis Awards for Medical Research 2016

Više...
20.10.2016

XVIII. godišnji kongres Hrvatskog reumatološkog društva HLZ-a

Više...
01.09.2016

XVI Mediterranean Congress of Rheumatology

Više...
06.10.2016

Prvi kongres reumatologa u Bosni i Hercegovini s međunarodnim sudjelovanjem

Više...
Preporuke za primjenu bioloških lijekova kod reumatoidnog artritisa

Opće preporuke Hrvatskog reumatološkog društva HLZ-a za liječenje reumatoidnog artritisa odraslih bolesnika (modificirano prema Reumatizam 2013; 60: 49-51).

Više...
Prijedlog HRD za liječenje reumatoidnog artritisa biološkim lijekovima, 2013.

Prijedlog Hrvatskog reumatološkog društva za liječenje reumatoidnog artritisa odraslih bolesnika biološkim lijekovima, 2013. godina

Više...
Prijedlog HRD za primjenu inhibitora TNF-α u odraslih bolesnika sa spondiloartritisima, 2013.

Prijedlog Hrvatskog reumatološkog društva za primjenu inhibitora TNF-α u odraslih bolesnika sa spondiloartritisima, 2013.

Više...
Reumatizam

Od 1954. godine Društvo izdaje svoje službeno glasilo časopis "Reumatizam".

Upute autorima

Više...