Eng

Dobro došli!

Hrvatsko reumatološko društvo (HRD) je stručno društvo Hrvatskoga liječničkog zbora (HLZ), osnovano 1947. godine.

Društvo je član Europske lige za borbu protiv reumatizma (EULAR) od 1993. godine.

06.12.2018.
Central European Congress of Rheumatology 2018

Central European Congress of Rheumatology 6.-8. 12. 2018., Zagreb, Croatia, Hotel Westin

Više...
04.06.2018.
Stručni sastanak Hrvatskoga reumatološkog društva

Stručni sastanak Hrvatskoga reumatološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora koji će se održati u petak, 08.lipnja 2018.god. s početkom u 11,30 sati u Dvorani za sastanke Službe za kirurške bolesti Opće bolnice Pula

Više...
15.05.2018.
Godišnja izvještajna skupština 2018

Godišnja izvještajna skupština Hrvatskoga reumatološkog društva HLZ-a održat će se u ponedjeljak 28. svibnja

Više...
09.05.2018.
18th RMDs Awareness Week and Don’t Delay Connect Today Campaign - 3

Awareness Week for Rheumatic and Musculosceletal Diseases

Više...
28.03.2018.
EULAR's third multidisciplinary webinar

EULAR would like to invite you to attend our third multidisciplinary webinar, which is part of our Don`t Delay, Connect Today campaign on Tuesday 17 April at 14:00-15:00 CET

Više...
12.09.2018

Course on Sonoguide Interventions and Procedures in Musculoskeletal Diseases

Više...
12.09.2018

Course on Sonoguide Interventions and Procedures in Musculoskeletal Diseases

Više...
06.12.2018

Central European Congress of Rheumatology 2018

Više...
Preporuke RA - Biološki lijekovi i tsDMARDsi

Preporuke RA - Biološki lijekovi i tsDMARDsi

Više...
Preporuke SpA-PsA - Biološki lijekovi i tsDMARDsi

Preporuke SpA-PsA - Biološki lijekovi i tsDMARDsi

Više...
Mišljenje o primjeni tocilizumaba u liječenju bolesnika s arteritisom divovskih stanica

Stručni sastanak o primjeni tocilizumaba u liječenju bolesnika s arteritisom divovskih stanica (engl. Giant cell arteritis – GCA)

Više...
Reumatizam

Od 1954. godine Društvo izdaje svoje službeno glasilo časopis "Reumatizam".

Upute autorima

Više...