Eng

23. godišnji kongres Hrvatskog reumatološkog društva

14.10.2021 - 17.10.2021


23. godišnji kongres Hrvatskog reumatološkog društva će biti održan od 14. do 17. 10. 2021. u hotelu Lone, Rovinj.

Detalji su dostupni na stranicama Kongresa -  https://reumatolozi2021.get2.events/