Eng

Reumatizam

Hrvatsko reumatološko društvo HLZ-a od 1954. godine izdaje časopis "Reumatizam" koji je indeksiran u bazi podataka Index medicus. članci se traže na PubMed. Više o časopisu možete pronaći na linkovima dolje.

Elektronička verzija Reumatizma („platinum“ slobodni pristup)

Časopis Reumatizam

ISSN 0374-1338 (Tisak)

ISSN 2459-6159 (Online)

 

Besplatan pristup internet izdanju časopisa

http://www.reumatologija.org/engCasopis.aspx

http://reumatizam.hlz.hr/

https://hrcak.srce.hr/reumatizam

 

 

Reumatizam suplement 2021

Reumatizam suplement 2020

Reumatizam suplement 2019

Reumatizam suplement 2018

Reumatizam suplement 2017

Reumatizam suplement 2016

Reumatizam suplement 2015

 

Pregledajte i preuzmite stara izdanja časopisa u pdf formatu:

Reumatizam 2020 UDK 616-002.77 Volumen: 67(2)

Reumatizam 2020 UDK 616-002.77 Volumen: 67(1)

Reumatizam 2019 UDK 616-002.77 Volumen: 66(2)

Reumatizam 2019 UDK 616-002.77 Volumen: 66(1)

Reumatizam 2018 UDK 616-002.77 Volumen: 65(2)

Reumatizam 2018 UDK 616-002.77 Volumen: 65(1)

Reumatizam 2017 UDK 616-002.77 Volumen: 64(2)

Reumatizam 2017 UDK 616-002.77 Volumen: 64(1)

Reumatizam 2016 UDK 616-002.77 Volumen: 63(2)

Reumatizam 2016 UDK 616-002.77 Volumen: 63(1)

Reumatizam 2015 UDK 616-002.77 Volumen: 62(2)

Reumatizam 2015 UDK 616-002.77 Volumen: 62(1)

Reumatizam 2014 UDK 616-002.77 Volumen: 61(2)

Reumatizam 2014 UDK 616-002.77 Volumen: 61(1)

Reumatizam 2013 UDK 616-002.77 Volumen: 60(2)

Reumatizam 2013 UDK 616-002.77 Volumen: 60(1)

Reumatizam 2012 UDK 616-002.77 Volumen: 59(2)

Reumatizam 2012 UDK 616-002.77 Volumen: 59(1)

Reumatizam 2011 UDK 616-002.77 Volumen: 58(2)

Reumatizam 2011 UDK 616-002.77 Volumen: 58(1)

Reumatizam 2010 UDK 616-002.77 Volumen: 57(2)

Reumatizam 2010 UDK 616-002.77 Volumen: 57(1)

Reumatizam 2009 UDK 616-002.77 Volumen: 56(2)

Reumatizam 2009 UDK 616-002.77 Volumen: 56(1)

Reumatizam 2008 UDK 616-002.77 Volumen: 55(2)

Reumatizam 2008 UDK 616-002.77 Volumen: 55(1)

Reumatizam 2007 UDK 616-002.77 Volumen: 54(2)

Reumatizam 2007 UDK 616-002.77 Volumen: 54(1)

Reumatizam 2006 UDK 616-002.77 Volumen: 53(2)

Reumatizam 2006 UDK 616-002.77 Volumen: 53(1)

Reumatizam 2005 UDK 616-002.77 Volumen: 52(2)

Reumatizam 2005 UDK 616-002.77 Volumen: 52(1)

Reumatizam 2004 UDK 616-002.77 Volumen: 51(2)

Reumatizam 2004 UDK 616-002.77 Volumen: 51(1)

REUMATIZAM

Glasilo Hrvatskoga reumatološkog društva HLZ-a


Čelništvo časopisa


Glavni urednik
Simeon Grazio
glavni-urednik-reumatizam@reumatologija.org

Urednica
Nadica Laktašić-Žerjavić
urednik-reumatizam@reumatologija.org

Tajnica redakcije
Hana Skala-Kavanagh
tajnik-reumatizam@reumatologija.org


Glavni urednici

Drago Čop (1954.-1963.)
Theodor Dürrigl (1963.-1990.)
Ivo Jajić (1991.-1998.)
Goran Ivanišević (1999.-2013.)
Simeon Grazio (2014.-)

Članovi Uredničkog odbora (2018.)

Jasminka Ahić-Milas
Branimir Anić
Xenofon Baraliakos (Njemačka/Germany)
Laszlo Czirjak (Mađarska/Hungary)
Nada Čikeš
Marija Glasnović
Frane Grubišić
Iztok Holc (Slovenija/Slovenia)
Marija Jelušić
Tatjana Kehler
Ivan Malčić
Danijela Marasović-Krstulović
Marco Matucci Cerinic (Italija/Italy)
Miroslav Mayer
Mevludin Mekić (Bosna i Hercegovina/Bosnia & Hercegovina)
Joško Mitrović
Dušanka Martinović-Kaliterna
Jadranka Morović-Vergles
Srđan Novak
Porin Perić
Dijana Perković
Denis Poddubnyy (Njemačka/Germany)
Višnja Prus
Mislav Radić
Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić
Zoltan Szekanecz (Mađarska/Hungary)
Ladislav Šenolt (Češka/Czech Republic)
Tonko Vlak

Urednički savjet

Božidar Ćurković
Theodor Dürrigl
Zoja Gnjidić
Andrija Kaštelan
Ladislav Krapac
Želimir Maštrović
Zmago Turk (Slovenija)

POZIVAMO ČLANOVE DRUŠTVA I DRUGE DA ŠALJU SVOJE RADOVE - IZVORNE, PREGLEDNE, PRIKAZE BOLESNIKA I DRUGE PRILOGE na adresu glavnoga urednika:
glavni-urednik-reumatizam@reumatologija.org.